in Top story of the day

What now Mai Mujuru?

Zimbabwe’s Vice-President Joice Mujuru today told women in Mashonaland West province that the recent exposure of corruption in parastatals, which has only exposed exorbitant salaries paid to chief executive officers while their enterprises are collapsing, might be the work of detractors bent on destroying the government. “Nditeererei madzimai, chandiri kukuudzai ndochinhu chekupedzisira. Iyi nyaya yatiri kutaura iyi yehuori hwemaparastatals muchenjere kuti ndeimwe nzira yaunzwa nevanhu vari kuda kupwanya nyika ino iyi. Vari kuziva kuti chii chakabata nyika yeZimbabwe. They know what is done by our parastatals. They will go and talk to some of our people and do what is happening. Vanotaura kuti kana tabva kuZBC, toenda kuZESA, toenda kuZINWA. Regai kuzoti vanhu vacho havasi veZanu-PF, aiwa, zvinonzi kana usingagone kumukurira unomujoina, worova uchibva mukati make, saka mochenjera. Saka tiri kuti nyaya iri mumaoko mehofisi President,” she was quoted by The Herald as saying. The Herald has been at the forefront of exposing some of the scandals. Ironically, the first case, that of the Zimbabwe Broadcasting Corporation was broken by Information Minister Jonathan Moyo and his deputy Supa Mandiwanzira. The second exposed Premier Services Medical Aid Society, where the CEO Cuthbert Dube was chairman of the ZBC Board. Another case has been that of the Harare City Council involving town clerk Tendai Mahachi.

(4 VIEWS)

Don't be shellfish... Please SHAREShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Write a Comment

Comment